Opisy kierunków i specjalności


● STUDIA DZIENNE I STOPNIA
 
– stosunki międzynarodowe
a) konflikty i przemoc w stosunkach międzynarodowych - rekrutacja na kierunek stosunki międzynarodowe, specjalność wybierana w toku studiów.

SIATKA GODZIN PREZENTACJA

b) migracja, uchodźstwo a integracja kulturowa - rekrutacja na kierunek stosunki międzynarodowe, specjalność wybierana w toku studiów.

SIATKA GODZIN PREZENTACJA

c) polityka międzynarodowa i dyplomacja; opiekun: dr hab. Małgorzata Pietrasiak, prof. nadzw. UŁ (mpietrasiak@uni.lodz.pl); - rekrutacja na kierunek stosunki międzynarodowe, specjalność wybierana w toku studiów

OPIS SIATKA GODZIN

d) komunikowanie międzynarodowe; opiekunowie: prof. dr hab. M. Dziekan, prof. zw. UŁ, dr W. Oleksy (mmdziekan@interia.pl;oleksy@uni.lodz.pl); - rekrutacja na kierunek stosunki międzynarodowe, specjalność wybierana w toku studiów.

OPIS SIATKA GODZIN

e) dziennikarstwo międzynarodowe;  opiekun: dr Michał Stelmach (m.stelmach@uni.lodz.pl): - rekrutacja na kierunek stosunki międzynarodowe, specjalność wybierana w toku studiów.

OPIS SIATKA GODZIN

f) biznes międzynarodowy - rekrutacja na kierunek stosunki międzynarodowe, specjalność wybierana w toku studiów.

SIATKA GODZIN PREZENTACJA

g) american studies - zajęcia prowadzone tylko w języku angielskim

SIATKA GODZIN

h) Asian Studies w języku angielskim; opiekun dr. hab. Dominik Mierzejewski (dmierzejewski@uni.lodz.pl) 

OPIS   SIATKA GODZIN

i) Estudios Latinoamericanos w języku angielskim i hiszpańskim; opiekun: dr Michał Stelmach (m.stelmach@uni.lodz.pl)

OPIS  SIATKA ZAJĘĆ

 

- politologia

a) polityka i zarządzanie w strukturach lokalnych; opiekun: prof. dr hab. Alicja Stępień-Kuczyńska, prof. zw. UŁ (kspul@uni.lodz.pl); - rekrutacja na kierunek politologia, specjalność wybierana w toku studiów

OPIS SIATKA GODZIN

b) kultura polityczna i polityka historyczna; opiekun: prof. dr hab. Eugeniusz Ponczek, prof. zw. UŁ (genezo@uni.lodz.pl); - rekrutacja na kierunek politologia, specjalność wybierana w toku studiów

OPIS SIATKA GODZIN

c) Security Studies (w j. angielskim)

SIATKA GODZIN

Ponadto oferujemy nową formułę studiów Politologia 35+ (specjalność: polityka i zarządzanie w strukturach lokalnych) 

UWAGA! Rejestracja na kierunek Politologia 35+ w serwisie rekrutacyjnym UŁ tak jak na zwykłą Politologię. Przy składaniu dokumentów kandydat deklaruje wybór studiów w trybie 35+.

 

- międzynarodowe studia kulturowe

a) media i kultura

SIATKA GODZIN

b) kultury w dialogu międzynarodowym

SIATKA GODZIN

c) Intercultural communication (w j. angielskim)

SIATKA GODZIN

Wszystkie wymienione wyżej kierunki można studiować także w ramach Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych.

 

studia azjatyckie

OPIS SIATKA GODZIN

 

- bezpieczeństwo narodowe

SIATKA GODZIN

 

- international marketing (w j. angielskim, o profilu praktycznym); opiekun dr Michał Sędkowski (michal.sedkowski@uni.lodz.pl)

OPIS SIATKA GODZIN

 

● STUDIA DZIENNE II STOPNIA

 

- stosunki międzynarodowe

a) interamerykańska; - rekrutacja na kierunek stosunki międzynarodowe, specjalność wybierana w toku studiów.

SIATKA GODZIN

b) orientalna; opiekun: prof. dr hab. Marek Dziekan, prof. zw. UŁ (ikonczak@uni.lodz.pl); - rekrutacja na kierunek stosunki międzynarodowe, specjalność wybierana w toku studiów.

OPIS SIATKA GODZIN

c) regiony Europy; opekun: dr Magdalena Żakowska (magdazakowska@uni.lodz.pl) - rekrutacja na kierunek stosunki międzynarodowe, specjalność wybierana w toku studiów.

OPIS SIATKA GODZIN

d) international marketing w języku angielskim; opiekun: dr Paweł Kowalski (pkowalski@uni.lodz.pl);

OPIS SIATKA GODZIN

e) american studies and mass media w języku angielskim; opiekun: prof. dr hab. Elżbieta H. Oleksy, prof. zw. UŁ (specamer@uni.lodz.pl);

OPIS SIATKA GODZIN

f) european studies (w j. angielskim);

SIATKA GODZIN

g) cultura - sociedad - politica; opiekun: prof. dr hab. Magdalena Śniadecka-Kotarska, prof. nadzw. UŁ (america_latina@uni.lodz.pl),

OPIS SIATKA GODZIN

 

- politologia (OPIS)

a) bezpieczeństwo państwa; opiekun: dr hab. Robert Łoś, prof. nadzw. UŁ (robert_los@uni.lodz.pl); 

OPIS SIATKA GODZIN

b) doradztwo i zarządzanie polityczne; doradztwo i zarządzanie polityczne; opiekun: prof. dr hab. Alicja Stępień-Kuczyńska, prof. zw. UŁ (kspul@uni.lodz.pl);  

OPIS SIATKA GODZIN

c) diagnozowanie i prognozowanie polityczne; opiekun: dr hab. Andrzej Sepkowski, prof. nadzw. UŁ (ispul@uni.lodz.pl); 

OPIS SIATKA GODZIN

d) Political Management (studia w języku angielskim); dr Agata Włodarska (afwlodarska@gmail.com)

OPIS SIATA GODZIN

Ponadto oferujemy nową formułę studiów Politologia 35+ (specjalność: polityka i zarządzanie w strukturach lokalnych) 

UWAGA! Rejestracja na kierunek Politologia 35+ w serwisie rekrutacyjnym UŁ tak jak na zwykłą Politologię. Przy składaniu dokumentów kandydat deklaruje wybór studiów w trybie 35+. 

 

- Międzynarodowe studia kulturowe (PROGRAMSIATKA GODZIN)  (wybór specjalności następuje od 2 semestru);

a) bez specjalności

OPISSIATKA GODZIN 

b) Intercultural Communication w języku angielskim; opiekunka dr Izabella Penier (penier@uni.lodz.pl);

OPIS  SIATKA GODZIN

Wszystkie wymienione wyżej kierunki można studiować także w ramach Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych.

 

● STUDIA DZIENNE IIISTOPNIA

Czteroletnie Stacjonarne Studia Doktoranckie Nauk o Polityce

 • 75. ROCZNICY DEPORTACJI ŻYDÓW ZACHODNICH DO LITZMANNSTADT GETTO
  75. ROCZNICY DEPORTACJI ŻYDÓW ZACHODNICH DO LITZMANNSTADT GETTO
 • Graduation Day of International Marketing and photo session 11.12.2015
  Graduation Day of International Marketing and photo session 11.12.2015
 • Christmas Eve meeting with International Marketing Students - 16.12.2015
  Christmas Eve meeting with International Marketing Students - 16.12.2015
 • Spotkanie wigilijne pracowników WSMiP - 17.12.2015
  Spotkanie wigilijne pracowników WSMiP - 17.12.2015
 • Uroczystość wręczenia dyplomów studentom Polsko-Francuskich Studiów Zarządzania typu MBA
  Uroczystość wręczenia dyplomów studentom Polsko-Francuskich Studiów Zarządzania typu MBA
 • Oferta edukacyjna WSMiP UŁ
  Oferta edukacyjna WSMiP UŁ
 • 10th Lodz East Asia Meeting Zakład Azji Wschodniej UŁ
  10th Lodz East Asia Meeting Zakład Azji Wschodniej UŁ
 • „POLAND AND GERMANY: HOW TO RESPOND TO RUSSIA?”
  „POLAND AND GERMANY: HOW TO RESPOND TO RUSSIA?”
 • Krótka relacja z obchodów 70-lecia UŁ na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych
  Krótka relacja z obchodów 70-lecia UŁ na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych
 • Dr Magdalena Cieślak (Zakład Dramatu i Dawnej Literatury Angielskiej, UŁ) przeprowadza wywiad z dr Imke Lichterfeld, University of Bonn, na temat oddziaływania i znaczenia renesansowej tragedii dla współczesnego odbiorcy (październik 2013)
  Dr Magdalena Cieślak (Zakład Dramatu i Dawnej Literatury Angielskiej, UŁ) przeprowadza wywiad z dr Imke Lichterfeld, University of Bonn, na temat oddziaływania i znaczenia renesansowej tragedii dla współczesnego odbiorcy (październik 2013)