Pracownicy

Dziekan: dr hab. Radosław Bania, prof. nadzw. UŁ; dziekanwsmip@uni.lodz.pl

Prodziekan ds. nauki i współpracy z zagranicą: dr hab. Ryszard Machnikowski, prof. nadzw. UŁ;  prodziekan2wsmip@uni.lodz.pl

Prodziekan ds. nauczania: dr hab. Jacek Reginia-Zacharski, prof. nadzw. UŁ  prodziekan1wsmip@uni.lodz.pl

Prodziekan ds. studenckich: dr Marek Sempachprodziekan3wsmip@uni.lodz.pl

 

 

Biuro Dziekana

Pracownicy administracyjni i naukowo-techniczni:

mgr Drożdżewicz Robert, starszy specjalista;  robertwsmp@uni.lodz.pl

mgr Michlewski Hubert, specjalista;  hubertsm@uni.lodz.pl

dr Bożena Walicka, specjalista; bozenasz@uni.lodz.pl

mgr Anna Biesiacka, specjalista; anna.biesiacka@uni.lodz.pl

 

Biuro Obsługi Studenta

Pracownicy administracyjni i naukowo-techniczni:

Mrowińska Zofia, specjalista;  mrowinska@uni.lodz.pl

Skierniewska Monika, kierownik;  mskierniewska@uni.lodz.pl

 Monika Solecka-Filipczak, specjalista; monika.filipczak@uni.lodz.pl

Beata Komsta-Osip, specjalista; beata.komsta@uni.lodz.pl

 Joanna Wiszniowska-Zawiślak, specjalista; joanna.zawislak@uni.lodz.pl

 

Dział Administracyjny

Pracownicy administracyjni i naukowo-techniczni:

mgr Czapska-Kiljanek Agnieszka, samodzielny referent;  akiljanek@uni.lodz.pl

mgr Pietrzak Anita, kierownik;  siemka@uni.lodz.pl

 

Instytut Studiów Międzynarodowych

Dyrektor: dr hab. Małgorzata Pietrasiak, prof. nadzw. UŁ,mpietrasiak@uni.lodz.pl

 

Katedra Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki

Nauczyciele akademiccy:

dr hab. Bania Radosław, prof. nadzwyczajny;  rbania@uni.lodz.pl

prof. dr hab. Dziekan Marek M., prof. zwyczajny Kier.; mmdziekan@uni.lodz.pl

dr hab. Kończak Izabela,  prof. nadzwyczajny;  ikonczak@uni.lodz.pl

dr Dorota Woroniecka-Krzyżanowska, adiunkt;

dr Marta Woźniak-Bobińska, adiunkt;  martawozniak@uni.lodz.pl

dr Krzysztof Zdulski, adiunkt; 

Pracownicy administracyjni i naukowo-techniczni:

Justyna Doryń, specjalista; justynadoryn@uni.lodz.pl

 

Katedra Studiów Europejskich

Nauczyciele akademiccy:

prof. dr hab. Broda Marian, prof. zwyczajny; brodamarian@uni.lodz.pl

dr Agata Dąbrowska, adiunkt;

dr Żakowska Magdalena, adiunkt; magdazakowska@uni.lodz.pl

 

Katedra Marketingu Międzynarodowego i Dystrybucji

Nauczyciele akademiccy:

dr Anders-Morawska Justyna, adiunkt;  j_anders@uni.lodz.pl

dr hab. Bryła Paweł, adiunkt; pbryla@uni.lodz.pl  

prof. dr hab. Domański Tomasz, prof. zwyczajny Kier.; tomdom@uni.lodz.pl

dr Hereźniak Marta, adiunkt; martaherezniak@uni.lodz.pl  

dr Karpińska-Krakowiak Małgorzata, adiunkt;  mkarpinska@uni.lodz.pl

dr Kowalski Paweł, starszy wykładowca;  pkowalski@uni.lodz.pl

dr Podlasiak Zbigniew, starszy wykładowca;  podlas@uni.lodz.pl

dr Sempach Marek, adiunkt;  sempach@uni.lodz.pl

dr Woźniak Tomasz, starszy wykładowca;  twozniak@uni.lodz.pl

Pracownicy administracyjni i naukowo-techniczni:

mgr Dorcz Sylwia, starszy specjalista;  kmmdimm@uni.lodz.pl

Szulczyńska Maria, specjalista;  marketing@uni.lodz.pl

 

Katedra Studiów Brytyjskich i Krajów Wspólnoty Brytyjskiej

Nauczyciele akademiccy:

prof. dr hab. Kujawińska Courtney Krystyna, prof. zwyczajny Kier.; beagra@uni.lodz.pl

dr Łukowska Maria, adiunkt;  maluk@uni.lodz.pl

dr hab. Machnikowski Ryszard, prof. nadzwyczajny; rmachnikowski@uni.lodz.pl

dr Penier Izabella, adiunkt;  penier@uni.lodz.pl

dr Sosnowska Monika, adiunkt; msosnowska@uni.lodz.pl

dr Zbigniew Bednarek, adiunkt; zbigniew.bednarek@uni.lodz.pl

dr Grzegorz Zinkiewicz,  adiunkt; gregzinkiewicz@uni.lodz.pl 

dr Tomasz Fisiak, adiunkt; tomasz.fisiak@uni.lodz.pl

Pracownicy administracyjni i naukowo-techniczni:

 Gradowska Beata, specjalista;  beagra@uni.lodz.pl

 

Katedra Amerykanistyki i Mediów Masowych

Nauczyciele akademiccy:

dr hab. Durys Elżbieta, adiunkt;  durys@uni.lodz.pl

dr Golańska Dorota, adiunkt;  dorg@uni.lodz.pl

dr Marczuk-Karbownik Magdalena, adiunkt; marczuk@uni.lodz.pl

dr hab. Matera Paulina, adiunkt; 

prof. dr hab. Oleksy Elżbieta H., prof. zwyczajny Kier.; eloleksy@uni.lodz.pl

dr Różalska Aleksandra, adiunkt; rozalska@uni.lodz.pl  

dr Wojtaszek Marek, adiunkt;  marek_wojtaszek@uni.lodz.pl

dr Zapędowska-Kling Kaja, asystent;  Kaja_z@uni.lodz.pl

dr Zygadło Grażyna, adiunkt; zygadlo@uni.lodz.pl

Pracownicy administracyjni i naukowo-techniczni:

mgr Skąpska Kinga, specjalista;  specamer@uni.lodz.pl

 

Zakład Azji Wschodniej

Nauczyciele akademiccy:

dr Bywalec Grzegorz, adiunkt; gbywalec@uni.lodz.pl

dr Kamiński Tomasz, adiunkt;  tkaminski@uni.lodz.pl

dr hab. Mierzejewski Dominik,  prof. nadzwyczajny; dmierzejewski@uni.lodz.pl  

dr hab. Pietrasiak Małgorzata, prof. nadzwyczajny Kier.; mpietrasiak@uni.lodz.pl

mgr Yoshida Masakatsu, starszy wykładowca kontr.; japonia@uni.lodz.pl

dr Michał Zaręba, adiunkt;

dr Żakowski Karol, adiunkt; 

 

Zakład Studiów Latynoamerykańskich

Nauczyciele akademiccy:

dr hab. Kosmynka Stanisław, adiunkt; skosmynka@uni.lodz.pl

dr Pietraszczyk-Sękowska Joanna, adiunkt; joanna.pietraszczyk@uni.lodz.pl

dr Stelmach Michał, adiunkt; m.stelmach@uni.lodz.pl

dr hab. Śniadecka-Kotarska Magdalena, prof. zwyczajny Kier.; magdalena.sniadecka@uni.lodz.pl

dr Krystian Darmach, adiunkt; 

dr Maria Eleonora Hebisz, adiunkt; hebisz@uni.lodz.pl 

 

 

INSTYTUT STUDIÓW POLITOLOGICZNYCH

Dyrektor: dr hab. Robert Łoś, prof. nadzw. UŁ; robert_los@uni.lodz.pl

 

Pracownicy administracyjni i naukowo-techniczni:

Matuszyk Iwona, starszy specjalista;  matuszyk@uni.lodz.pl

mgr Zawada Elżbieta, specjalista;  ispul@uni.lodz.pl

Pani Iwona Matuszyk także obsługa administracyjna ZSL oraz KBN.

 

 

Katedra Systemów Politycznych

Nauczyciele akademiccy:

dr Dośpiał-Borysiak Katarzyna, adiunkt;  dospial@uni.lodz.pl

dr Klonowski Michał, adiunkt; mklonowski@uni.lodz.pl

dr Pierzgalski Michał, adiunkt; michal.pierzgalski@uni.lodz.pl

dr hab. Potz Maciej, adiunkt; potz@uni.lodz.pl

dr Rączkiewicz Małgorzata, adiunkt; mfr@uni.lodz.pl

dr Słowikowski Michał, adiunkt; maslowikowski@uni.lodz.pl

prof. dr hab. Stępień-Kuczyńska Alicja, prof. zwyczajny Kier.; astepienkuczynska@uni.lodz.pl

dr Włodarska Agata, adiunkt; 

 

Katedra Teorii Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa

Nauczyciele akademiccy:

dr Czulda Robert, adiunkt  rczulda@uni.lodz.pl

dr hab. Łoś Robert, prof. nadzwyczajny Kier.; robert_los@uni.lodz.pl

dr Rakowski Bogusław, starszy wykładowca;  bezpieczenstwo@uni.lodz.pl

dr hab. Reginia-Zacharski Jacek, adiunkt; jrz@uni.lodz.pl

dr hab. Żurawski vel Grajewski Przemysław, adiunkt ; przemyslaw.zurawski@uni.lodz.pl

 

Katedra Teorii Polityki i Myśli Politycznej

prof. dr hab. Ponczek Eugeniusz, prof. zwyczajny Kier.; genezo@uni.lodz.pl

 • Zakład Teorii Polityki i Państwa w Katedrze Teorii Polityki i Myśli  Politycznej

Nauczyciele akademiccy:

prof. dr hab. Ponczek Eugeniusz, prof. zwyczajny Kier.; genezo@uni.lodz.pl

dr Chmielewska Lucyna, adiunkt; lucychmielewska@uni.lodz.pl

dr hab. Dubicki Andrzej,  adiunkt;  ispul@uni.lodz.pl

dr Jung Rafał, adiunkt;  rjung@uni.lodz.pl

 • Zakład Metodologii Nauk o Polityce w Katedrze Teorii Polityki i Myśli  Politycznej

dr hab. Sepkowski Andrzej, prof. nadzwyczajny Kier.; ispul@uni.lodz.pl

Nauczyciele akademiccy:

dr hab. Sepkowski Andrzej, prof. nadzwyczajny; ispul@uni.lodz.pl

dr Horbaczewski Hubert, starszy wykładowca; hhorbaczewski@uni.lodz.pl

dr Rekść Magdalena, adiunkt;  mreksc@uni.lodz.pl

 

 

JEDNOSTKI POZAINSTYTUTOWE

 

Katedra Badań Niemcoznawczych

Nauczyciele akademiccy:

dr Ciesielska-Klikowska, Joanna adiunkt;  joanna_ciesielska@uni.lodz.pl

dr Kisztelińska-Węgrzyńska Agnieszka, adiunkt; akisztelinska@uni.lodz.pl

prof. dr hab. Kuczyński Krzysztof A., prof. zwyczajny Kier.; k_kuczynski@uni.lodz.pl

dr Paszyn Maciej, adiunkt;  macpaszyn@uni.lodz.pl

dr Patecka-Frauenfelder Anna, adiunkt; annafrauenfelder@uni.lodz.pl

mgr Plaugo-Wójtowicz Sylwia, starszy wykładowca; splaugo@uni.lodz.pl

 

Ośrodek Badań i Studiów Francuskich

Nauczyciele akademiccy:

prof. dr hab. Domański Tomasz, prof. zwyczajny Kier.; tomdom@uni.lodz.pl

Pracownicy administracyjni i naukowo-techniczni:

mgr Karbowska Grażyna, starszy specjalista;  cbsful@uni.lodz.pl

 

Ośrodek Naukowo-Badawczy Problematyki Kobiet

Nauczyciele akademiccy:

prof. dr hab. Oleksy Elżbieta H., prof. zwyczajny Kier.; eloleksy@uni.lodz.pl

Pracownicy administracyjni i naukowo-techniczni:

 

Pracownia Mediów Cyfrowych i Dydaktyki Języków Obcych

Nauczyciele akademiccy:

prof. dr hab. Domański Tomasz, prof. zwyczajny Kier.; tomdom@uni.lodz.pl

mgr Foltyn Robert, starszy wykładowca; robert.foltyn@uni.lodz.pl

mgr Gil-Canovas Pilar, starszy wykładowca kontr.;  pilar@uni.lodz.pl

mgr Gruszczyńska-Kuczyńska Katarzyna, wykładowca; k.gruszczynska@uni.lodz.pl

dr Kuczyński Ernest, adiunkt; e_kuczynski@uni.lodz.pl

dr Pawlak Zofia, starszy wykładowca; zpawlak@uni.lodz.pl

 • 75. ROCZNICY DEPORTACJI ŻYDÓW ZACHODNICH DO LITZMANNSTADT GETTO
  75. ROCZNICY DEPORTACJI ŻYDÓW ZACHODNICH DO LITZMANNSTADT GETTO
 • Graduation Day of International Marketing and photo session 11.12.2015
  Graduation Day of International Marketing and photo session 11.12.2015
 • Christmas Eve meeting with International Marketing Students - 16.12.2015
  Christmas Eve meeting with International Marketing Students - 16.12.2015
 • Spotkanie wigilijne pracowników WSMiP - 17.12.2015
  Spotkanie wigilijne pracowników WSMiP - 17.12.2015
 • Uroczystość wręczenia dyplomów studentom Polsko-Francuskich Studiów Zarządzania typu MBA
  Uroczystość wręczenia dyplomów studentom Polsko-Francuskich Studiów Zarządzania typu MBA
 • Oferta edukacyjna WSMiP UŁ
  Oferta edukacyjna WSMiP UŁ
 • 10th Lodz East Asia Meeting Zakład Azji Wschodniej UŁ
  10th Lodz East Asia Meeting Zakład Azji Wschodniej UŁ
 • „POLAND AND GERMANY: HOW TO RESPOND TO RUSSIA?”
  „POLAND AND GERMANY: HOW TO RESPOND TO RUSSIA?”
 • Krótka relacja z obchodów 70-lecia UŁ na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych
  Krótka relacja z obchodów 70-lecia UŁ na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych
 • Dr Magdalena Cieślak (Zakład Dramatu i Dawnej Literatury Angielskiej, UŁ) przeprowadza wywiad z dr Imke Lichterfeld, University of Bonn, na temat oddziaływania i znaczenia renesansowej tragedii dla współczesnego odbiorcy (październik 2013)
  Dr Magdalena Cieślak (Zakład Dramatu i Dawnej Literatury Angielskiej, UŁ) przeprowadza wywiad z dr Imke Lichterfeld, University of Bonn, na temat oddziaływania i znaczenia renesansowej tragedii dla współczesnego odbiorcy (październik 2013)