Most

 

https://www.facebook.com/programmost2000/photos/a.1706866356210802/2390842427813188/?type=3&theater 

 


 

CZYM JEST PROGRAM MOST?

MOST to program mobilności studentów i doktorantów. 

Udział w Programie jest bezpłatny i niezależny od trybu studiów. MOST daje możliwość:

• realizacji programu studiów na uczelni innej niż macierzysta;

• wyboru dodatkowych, związanych z zainteresowaniem Studentki/Studenta, zajęć dydaktycznych;

• korzystania z księgozbioru innej uczelni, wykonywania kwerend bibliotecznych poza ośrodkiem macierzystym;

• prowadzenia badań do pracy seminaryjnej, magisterskiej, czy dysertacji doktorskiej w środowisku powiązanym z przedmiotem analiz;

• wykazania się, także przed przyszłym pracodawcą, umiejętnością adaptacji do nowych warunków, mobilnością.


KTO MOŻE BYĆ UCZESTNICZKĄ / UCZESTNIKIEM PROGRAMU MOST?

Uczestniczką/Uczestnikiem Programu może zostać:

• studentka/student po ukończeniu drugiego semestru jednolitych studiów magisterskich;

• studentka/student po ukończeniu drugiego semestru studiów I stopnia;

• studentka/student po ukończeniu pierwszego semestru na studiach II stopnia;

• doktorantka/doktorant po ukończeniu pierwszego roku studiów doktoranckich.


 JAK ZAPOZNAĆ SIĘ Z OFERTĄ PROGRAMU?

W pierwszej kolejności zapraszamy do odwiedzenia strony:             www.most.amu.edu.pl

Kiedy zapoznasz się z regulaminu Programu, podejmiesz decyzję o chęci skorzystania z jego oferty, a w Twojej głowie zakiełkuje mnóstwo pytań, śmiało zadaj je Koordynatorce Wydziałowej lub Uczelnianej.

KOORDYNATORKA UCZELNIANA 

Barbara Kliszcz

Centrum Obsługi Studentów i Doktorantów Sprawy Bytowe

tel. 42 635 40 80, kliszczb@uni.lodz.pl

ul. Uniwersytecka 3, II piętro, pokój 205

od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 15.00

KOORDYNATORKA WYDZIAŁOWA 

 Iwona Matuszyk

Biuro Obsługi Studenta WSMiP

Tel.: 635 43 75, 635 42 74; iwona.matuszyk@uni.lodz.pl

Studenci proszeni są o kontaktowanie się z pracownikiem Biura Obsługi Studenta odpowiedzialnym za dany kierunek studiów.

 • 75. ROCZNICY DEPORTACJI ŻYDÓW ZACHODNICH DO LITZMANNSTADT GETTO
  75. ROCZNICY DEPORTACJI ŻYDÓW ZACHODNICH DO LITZMANNSTADT GETTO
 • Graduation Day of International Marketing and photo session 11.12.2015
  Graduation Day of International Marketing and photo session 11.12.2015
 • Christmas Eve meeting with International Marketing Students - 16.12.2015
  Christmas Eve meeting with International Marketing Students - 16.12.2015
 • Spotkanie wigilijne pracowników WSMiP - 17.12.2015
  Spotkanie wigilijne pracowników WSMiP - 17.12.2015
 • Uroczystość wręczenia dyplomów studentom Polsko-Francuskich Studiów Zarządzania typu MBA
  Uroczystość wręczenia dyplomów studentom Polsko-Francuskich Studiów Zarządzania typu MBA
 • Oferta edukacyjna WSMiP UŁ
  Oferta edukacyjna WSMiP UŁ
 • 10th Lodz East Asia Meeting Zakład Azji Wschodniej UŁ
  10th Lodz East Asia Meeting Zakład Azji Wschodniej UŁ
 • „POLAND AND GERMANY: HOW TO RESPOND TO RUSSIA?”
  „POLAND AND GERMANY: HOW TO RESPOND TO RUSSIA?”
 • Krótka relacja z obchodów 70-lecia UŁ na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych
  Krótka relacja z obchodów 70-lecia UŁ na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych
 • Dr Magdalena Cieślak (Zakład Dramatu i Dawnej Literatury Angielskiej, UŁ) przeprowadza wywiad z dr Imke Lichterfeld, University of Bonn, na temat oddziaływania i znaczenia renesansowej tragedii dla współczesnego odbiorcy (październik 2013)
  Dr Magdalena Cieślak (Zakład Dramatu i Dawnej Literatury Angielskiej, UŁ) przeprowadza wywiad z dr Imke Lichterfeld, University of Bonn, na temat oddziaływania i znaczenia renesansowej tragedii dla współczesnego odbiorcy (październik 2013)