Wydziałowa Komisja ds. Nauki

Wydziałowa Komisja ds. Nauki 

Wydziałowa Komisja ds. Nauki WSMiP została powołana na posiedzeniu Rady Wydziału w październiku 2016 r. 

 

Skład osobowy Komisji ds. Nauki:

Przewodniczący:

dr hab. Maciej Potz prof. UŁ

Członkowie:

dr hab. Stanisław Kosmynka, prof. UŁ

prof. dr hab. Krystyna Kujawińska Courtney

prof. dr hab. Alicja Stępień Kuczyńska

dr hab. Paulina Matera, prof. UŁ

prof. dr hab. Andrzej Sepkowski

dr hab. Karol Żakowski, prof. UŁ

 

Do zadań Komisji ds. Nauki należy:

 • opiniowanie zasad oceny okresowej i przyznawania dodatków motywacyjnych za działalność naukową
 • opiniowanie wniosków o nagrody za publikacje indywidualne i zespołowe i podział środków;
 • opiniowanie podziału dotacji dla młodych naukowców;
 • opiniowanie w sprawach związanych ze studiami doktoranckimi (sprawy przyjęć na studia, stypendia, urlopy, organizacja konferencji doktoranckich, publikacje z sympozjów doktoranckich);
 • opiniowanie wniosków o urlopy naukowe, w tym rozmowy z osobami ubiegającymi się o urlop;
 • przeglądanie podpisanych umów dwustronnych z uczelniami zagranicznym;
 • omawianie spraw dotacji na zakup książek dla Biblioteki Wydziału

 

 • 75. ROCZNICY DEPORTACJI ŻYDÓW ZACHODNICH DO LITZMANNSTADT GETTO
  75. ROCZNICY DEPORTACJI ŻYDÓW ZACHODNICH DO LITZMANNSTADT GETTO
 • Graduation Day of International Marketing and photo session 11.12.2015
  Graduation Day of International Marketing and photo session 11.12.2015
 • Christmas Eve meeting with International Marketing Students - 16.12.2015
  Christmas Eve meeting with International Marketing Students - 16.12.2015
 • Spotkanie wigilijne pracowników WSMiP - 17.12.2015
  Spotkanie wigilijne pracowników WSMiP - 17.12.2015
 • Uroczystość wręczenia dyplomów studentom Polsko-Francuskich Studiów Zarządzania typu MBA
  Uroczystość wręczenia dyplomów studentom Polsko-Francuskich Studiów Zarządzania typu MBA
 • Oferta edukacyjna WSMiP UŁ
  Oferta edukacyjna WSMiP UŁ
 • 10th Lodz East Asia Meeting Zakład Azji Wschodniej UŁ
  10th Lodz East Asia Meeting Zakład Azji Wschodniej UŁ
 • „POLAND AND GERMANY: HOW TO RESPOND TO RUSSIA?”
  „POLAND AND GERMANY: HOW TO RESPOND TO RUSSIA?”
 • Krótka relacja z obchodów 70-lecia UŁ na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych
  Krótka relacja z obchodów 70-lecia UŁ na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych
 • Dr Magdalena Cieślak (Zakład Dramatu i Dawnej Literatury Angielskiej, UŁ) przeprowadza wywiad z dr Imke Lichterfeld, University of Bonn, na temat oddziaływania i znaczenia renesansowej tragedii dla współczesnego odbiorcy (październik 2013)
  Dr Magdalena Cieślak (Zakład Dramatu i Dawnej Literatury Angielskiej, UŁ) przeprowadza wywiad z dr Imke Lichterfeld, University of Bonn, na temat oddziaływania i znaczenia renesansowej tragedii dla współczesnego odbiorcy (październik 2013)