Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia

 Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia

 

Skład osobowy Komisji ds. Jakości Kształcenia WSMiP UŁw roku akademickim 2019 / 2020

prof. dr hab. Krystyna Kujawińska Courtney, prof. zw. UŁ – Przewodnicząca Komisji 

dr hab. Andrzej Dubicki  - Prodziekan ds. Nauczania 

dr Agata Włodarska – Frykowska - Prodziekan ds. Studenckich 

dr hab. Magdalena Rekść

dr hab. Michał Słowikowski - Pełnomocnik Dziekana ds. praktyk studenckich

p. Iwona Matuszyk - Kierownik Biura Obsługi Studenta

p. Natalia Zajączkowska - Przedstawicielka Doktorantów

p. Martyna Stasiak - WRSS, Przedstawicielka studentów Wydziału 

dr Zbigniew Bednarek – sekretarz Komisji

 

Do zadań Komisji ds. Jakości Kształcenia należy monitorowanie i analizowanie:

●   jakości kształcenia na kierunkach prowadzonych przez Wydział

●   nowych siatek programowych dla kierunków studiów i zmian w istniejących programach nauczania

●   zasad realizacji zajęć dydaktycznych na Wydziale

●   przebiegu procesu dydaktycznego, jak również organizacji zajęć

●   wyników rekrutacji na kierunki studiów

●   danych podsumowujących zakończone sesje egzaminacyjne

●   zasad i regulaminu hospitacji zajęć prowadzonych na WSMiP

●   danych dotyczących zawodowych praktyk studenckich

●   jakości kształcenia w ramach programu Erasmus

●   realizacji wyjazdów zagranicznych z WSMiP i pobytu studentów zagranicznych na Wydziale

●   wniosków płynących ze spotkań ze studentami Wydziału

 

Porządek obrad

7 listopada 2019


Rekomendacje Komisji ds. Jakości Kształcenia do Rady Wydziału z dnia 7 listopada 2019 r.


Rok akademicki 2012/2013

Rok akademicki 2013/2014

Rok akademicki 2014/2015

Rok akademicki 2015/2016

Sprawozdanie z działalności za okres 2012-2016


Zarządzenie Dziekana Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 26 października 2018 r. w sprawie: hospitacji zajęć

Załącznik do Zarządzenia Dziekana w sprawie hospitacji zajęć z dnia 26 października 2018 r. Arkusz hospitacji zajęć dydaktycznych


Zarządzenie Dziekana Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 1 października 2018 r. w sprawie: zasad realizacji zajęć dydaktycznych na Wydziale Studiów Międzynardowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego.

Załącznik do Zarządzenia Dziekana w sprawie zasad realizacji zajęć dydaktycznych z dnia 1.10.2018 r. Regulamin prowadzenia zajęć dydaktycznych


Zarządzenie Dziekana WSMiP UŁ w sprawie zasad realizacji zajęć dydaktycznych na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego

 

 

 • 75. ROCZNICY DEPORTACJI ŻYDÓW ZACHODNICH DO LITZMANNSTADT GETTO
  75. ROCZNICY DEPORTACJI ŻYDÓW ZACHODNICH DO LITZMANNSTADT GETTO
 • Graduation Day of International Marketing and photo session 11.12.2015
  Graduation Day of International Marketing and photo session 11.12.2015
 • Christmas Eve meeting with International Marketing Students - 16.12.2015
  Christmas Eve meeting with International Marketing Students - 16.12.2015
 • Spotkanie wigilijne pracowników WSMiP - 17.12.2015
  Spotkanie wigilijne pracowników WSMiP - 17.12.2015
 • Uroczystość wręczenia dyplomów studentom Polsko-Francuskich Studiów Zarządzania typu MBA
  Uroczystość wręczenia dyplomów studentom Polsko-Francuskich Studiów Zarządzania typu MBA
 • Oferta edukacyjna WSMiP UŁ
  Oferta edukacyjna WSMiP UŁ
 • 10th Lodz East Asia Meeting Zakład Azji Wschodniej UŁ
  10th Lodz East Asia Meeting Zakład Azji Wschodniej UŁ
 • „POLAND AND GERMANY: HOW TO RESPOND TO RUSSIA?”
  „POLAND AND GERMANY: HOW TO RESPOND TO RUSSIA?”
 • Krótka relacja z obchodów 70-lecia UŁ na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych
  Krótka relacja z obchodów 70-lecia UŁ na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych
 • Dr Magdalena Cieślak (Zakład Dramatu i Dawnej Literatury Angielskiej, UŁ) przeprowadza wywiad z dr Imke Lichterfeld, University of Bonn, na temat oddziaływania i znaczenia renesansowej tragedii dla współczesnego odbiorcy (październik 2013)
  Dr Magdalena Cieślak (Zakład Dramatu i Dawnej Literatury Angielskiej, UŁ) przeprowadza wywiad z dr Imke Lichterfeld, University of Bonn, na temat oddziaływania i znaczenia renesansowej tragedii dla współczesnego odbiorcy (październik 2013)