Wydziałowa Komisja ds. Nauki

Wydziałowa Komisja ds. Nauki 

Wydziałowa Komisja ds. Nauki WSMiP została powołana na posiedzeniu Rady Wydziału w dniu 30.10.2008 r. 

 

Obradom Komisji przewodniczy Pani Prof. zw. dr hab. Krystyna Kujawińska Courtney.

 

W pierwszej kadencji (2008/2009-2011/2012) Komisja obradowała w składzie:

 

Przewodnicząca:

Prof. dr hab. Krystyna Kujawińska Courtney

Członkowie:

Prof. dr hab. Marek Dziekan;

Prof. dr hab. Elżbieta Oleksy;

Prof. dr hab. Eugeniusz Ponczek;

Prof. dr hab. Andrzej Sepkowski

Prof. dr hab. Alicja Stępień-Kuczyńska;

Prof. dr hab. Magdalena Śniadecka-Kotarska

 

W roku akademickim 2010/2011 Panią Prof. dr hab. Elżbietę Oleksy zastępował Pan Prof. dr hab. Marek Olędzki

 

W pierwszej kadencji Komisja ds. Nauki opracowała:

 

·        wydziałowy regulamin postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego doktora na wydziale w zakresie nauki o polityce

 

·         wydziałowy regulamin przyznawania nagród za osiągnięcia związane z publikacjami o charakterze badawczym, osiągnięcia dydaktyczne i organizacyjne

 

·        wydziałowy regulamin podziału dotacji dla młodych naukowców.

 

Jej głównym zadaniem jest:

·        opiniowanie wniosków o otwarcie przewodów doktorskich;

 

·        wyznaczanie promotorów i recenzentów prac doktorskich;

 

·        wyznaczanie składów komisji egzaminów w przewodzie doktorskim: językowych, dyscypliny dodatkowej, dyscypliny podstawowej oraz Komisji Doktorskiej;

 

·        opiniowanie wniosków o nagrody za publikacje indywidualne i zespołowe i podział środków;

 

·        opiniowanie podziału dotacji dla młodych naukowców;

 

·        opiniowanie w sprawach związanych ze studiami doktoranckimi (sprawy przyjęć na studia, stypendia, urlopy, organizacja konferencji doktoranckich, publikacje z sympozjów doktoranckich);

 

·        opiniowanie wniosków o urlopy naukowe, w tym rozmowy z osobami ubiegającymi się o urlop;

 

·        przeglądanie podpisanych umów dwustronnych z uczelniami zagranicznym;

 

·        omawianie spraw dotacji na zakup książek dla Biblioteki Wydziału

 

Pierwsze posiedzenie Wydziałowej Komisji ds. Nauki odbyło się 11 grudnia 2008.

 

Spotkania Komisji ds. Nauki odbywają się w miarę potrzeb, co przekłada się na zebranie od jednego do trzech w miesiącu.

 

W kadencji 2008-2012 odbyło się razem 15 posiedzeń Komisji.

 

Protokoły z posiedzeń  Rady ds. Nauki są do wglądu u Pani mgr Beaty Gradowskiej.

…………………………………

W kadencji 2012/2013-2016/2017 Wydziałowa Komisja ds. Nauki działa w następującym składzie zatwierdzonym na Radzie Wydziału w dniu 27 września 2012 r.:

 

Przewodnicząca:

Prof. dr hab. Krystyna Kujawińska Courtney

Członkowie:

Prof. dr hab. Andrzej de Lazari;

Prof. dr hab. Elżbieta Oleksy

Prof. dr hab. Marek Olędzki

Prof. dr hab. Małgorzata Pietrasiak

Prof. dr hab. Eugeniusz Ponczek;

Prof. dr hab. Andrzej Sepkowski

Prof. dr hab. Alicja Stępień-Kuczyńska;

Prof. dr hab. Magdalena Śniadecka-Kotarska

 

Od roku akademickiego 2012/2013 odbyło się 10 posiedzeń Komisji ds. Nauki.

 

 


 

 

 

 • 75. ROCZNICY DEPORTACJI ŻYDÓW ZACHODNICH DO LITZMANNSTADT GETTO
  75. ROCZNICY DEPORTACJI ŻYDÓW ZACHODNICH DO LITZMANNSTADT GETTO
 • Graduation Day of International Marketing and photo session 11.12.2015
  Graduation Day of International Marketing and photo session 11.12.2015
 • Christmas Eve meeting with International Marketing Students - 16.12.2015
  Christmas Eve meeting with International Marketing Students - 16.12.2015
 • Spotkanie wigilijne pracowników WSMiP - 17.12.2015
  Spotkanie wigilijne pracowników WSMiP - 17.12.2015
 • Uroczystość wręczenia dyplomów studentom Polsko-Francuskich Studiów Zarządzania typu MBA
  Uroczystość wręczenia dyplomów studentom Polsko-Francuskich Studiów Zarządzania typu MBA
 • Oferta edukacyjna WSMiP UŁ
  Oferta edukacyjna WSMiP UŁ
 • 10th Lodz East Asia Meeting Zakład Azji Wschodniej UŁ
  10th Lodz East Asia Meeting Zakład Azji Wschodniej UŁ
 • „POLAND AND GERMANY: HOW TO RESPOND TO RUSSIA?”
  „POLAND AND GERMANY: HOW TO RESPOND TO RUSSIA?”
 • Krótka relacja z obchodów 70-lecia UŁ na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych
  Krótka relacja z obchodów 70-lecia UŁ na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych
 • Dr Magdalena Cieślak (Zakład Dramatu i Dawnej Literatury Angielskiej, UŁ) przeprowadza wywiad z dr Imke Lichterfeld, University of Bonn, na temat oddziaływania i znaczenia renesansowej tragedii dla współczesnego odbiorcy (październik 2013)
  Dr Magdalena Cieślak (Zakład Dramatu i Dawnej Literatury Angielskiej, UŁ) przeprowadza wywiad z dr Imke Lichterfeld, University of Bonn, na temat oddziaływania i znaczenia renesansowej tragedii dla współczesnego odbiorcy (październik 2013)