Zarządzenia Dziekana

Zarządzenie Dziekana WSMiP UŁ z dn. 16.01.2020 r. w sprawie utworzenia Wydziałowego Programu Finansowania Grantów Badawczych

Załącznik do Zarządzenie Dziekana WSMiP UŁ z dn. 16.01.2020 r. w sprawie utworzenia Wydziałowego Programu Finansowania Grantów Badawczych


 Zarządzenie Dziekana Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 2 grudnia 2019 w sprawie: dni wolnych od pracy w 2019 roku i 2020 roku dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego


 Zarządzenie Dziekana Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 22 listopada 2019 w sprawie powołania Komisji ds. przygotowania raportu samooceny na kierunku politologia dla Państwowej Komisji Akredytacyjnej


Zarządzenie Dziekana Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 26 października 2018 r. w sprawie: hospitacji zajęć

Załącznik do Zarządzenia Dziekana w sprawie hospitacji zajęć z dnia 26 października 2018 r. Arkusz hospitacji zajęć dydaktycznych


Zarządzenie Dziekana Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 1 października 2018 r. w sprawie: zasad realizacji zajęć dydaktycznych na Wydziale Studiów Międzynardowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego.

Załącznik do Zarządzenia Dziekana w sprawie zasad realizacji zajęć dydaktycznych z dnia 1.10.2018 r. Regulamin prowadzenia zajęć dydaktycznych


 

 

 • 75. ROCZNICY DEPORTACJI ŻYDÓW ZACHODNICH DO LITZMANNSTADT GETTO
  75. ROCZNICY DEPORTACJI ŻYDÓW ZACHODNICH DO LITZMANNSTADT GETTO
 • Graduation Day of International Marketing and photo session 11.12.2015
  Graduation Day of International Marketing and photo session 11.12.2015
 • Christmas Eve meeting with International Marketing Students - 16.12.2015
  Christmas Eve meeting with International Marketing Students - 16.12.2015
 • Spotkanie wigilijne pracowników WSMiP - 17.12.2015
  Spotkanie wigilijne pracowników WSMiP - 17.12.2015
 • Uroczystość wręczenia dyplomów studentom Polsko-Francuskich Studiów Zarządzania typu MBA
  Uroczystość wręczenia dyplomów studentom Polsko-Francuskich Studiów Zarządzania typu MBA
 • Oferta edukacyjna WSMiP UŁ
  Oferta edukacyjna WSMiP UŁ
 • 10th Lodz East Asia Meeting Zakład Azji Wschodniej UŁ
  10th Lodz East Asia Meeting Zakład Azji Wschodniej UŁ
 • „POLAND AND GERMANY: HOW TO RESPOND TO RUSSIA?”
  „POLAND AND GERMANY: HOW TO RESPOND TO RUSSIA?”
 • Krótka relacja z obchodów 70-lecia UŁ na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych
  Krótka relacja z obchodów 70-lecia UŁ na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych
 • Dr Magdalena Cieślak (Zakład Dramatu i Dawnej Literatury Angielskiej, UŁ) przeprowadza wywiad z dr Imke Lichterfeld, University of Bonn, na temat oddziaływania i znaczenia renesansowej tragedii dla współczesnego odbiorcy (październik 2013)
  Dr Magdalena Cieślak (Zakład Dramatu i Dawnej Literatury Angielskiej, UŁ) przeprowadza wywiad z dr Imke Lichterfeld, University of Bonn, na temat oddziaływania i znaczenia renesansowej tragedii dla współczesnego odbiorcy (październik 2013)