Badania

Nasz Wydział posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego
doktora nauk społecznych (dawniej humanistycznych) w dyscyplinie nauki o polityce.Lista uczelni partnerskich, z którymi WSMiP współpracuje w ramach programu 
Erasmus w dziedzinie nauk o zarządzaniu 

(Business Studies)


PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ PRACOWNIKÓW 
WSMiP UŁ


 Studia podyplomowe dla pracowników szkół wyższych z zakresu ochrony własności intelekturalnej — ostatnia edycja


Nowe konkursy Narodowego Centrum Nauki:
 

MAESTRO 5 - dla doświadczonych naukowców na projekty badawcze mające na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy, których efektem mogą być odkrycia naukowe, 
 

HARMONIA 5 - na projekty badawcze realizowane w ramach współpracy międzynarodowej, 
 

SONATA BIS 3 - na projekty badawcze mające na celu powołanie nowego zespołu naukowego, realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy lub tytuł naukowy, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 2 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.
 

Pełna informacja o konkursach znajduje sie na stronie NCN 
http://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2013-06-14-konkursy-maestro5-harmonia5-sonatabis3-ogloszenie
.


IV Ogólnopolskie Europeistyczne Warsztaty Metodologiczne dla Doktorantów i Habilitantów, które odbędą się w dniach 24–25 października 2013 r. na Uniwersytecie Gdańskim.
 

Koszt udziału w warsztatach wynosi 250 zł.
 

Zgłoszenia, wraz z charakterystyką własnych badań, należy przesyłać do 30.09.2013 r. na adres e-mail 
psieradzan@geopolityka.org lub polpt@ug.edu.pl
Wraz ze zgłoszeniem prosimy o wniesienie opłaty konferencyjnej na konto 59 1240 1271 1111 0010 4368 2415 z dopiskiem K-763-13 w tytule wpłaty.
 

IV Ogólnopolskie Europeistyczne Warsztaty Metodologiczne są intelektualną i organizacyjną kontynuacją seminariów odbywających się od trzech lat. Służą zarówno debatom na temat dylematów teoretycznych licznych płaszczyzn i wymiarów europeistyki, jak i integracji środowiska badaczy.
Adresatami zaproszenia są doktoranci i habilitanci, którzy chcą wziąć udział w dyskusjach nad metodami i technikami badawczymi oraz poszukiwaniach tożsamości interdyscyplinarnej dziedziny wiedzy, jaką są studia europejskie.
 

Dla młodego adepta nauk europejskich warsztaty będą znakomitą okazją do skonfrontowania własnego warsztatu badawczego z najwybitniejszymi specjalistami i doświadczonymi recenzentami prac doktorskich i habilitacyjnych z całej Polski.
W wymiarze praktycznym warsztaty dają okazję do prezentacji przez uczestników warsztatów własnych badań, w szczególności ich aspektów teoretycznych i metodologicznych i poddania ich analizie oraz ocenie przez grono profesorów.
W warsztatach mogą wziąć udział zarówno doktoranci i habilitanci, którzy dopiero formułują swój temat badawczy, jak i ci, których badania znajdują się w zaawansowanym stadium.
Organizatorzy nie stawiają ścisłych wymogów co do charakteru przedstawionych projektów prowadzonych badań. Uczestnicy, w zależności od własnych preferencji i stopnia zaawansowania prac, mogą przedstawić swoje tematy badawcze w sposób ogólny lub szczegółowy.
 

Warsztaty pierwotnie miały odbyć się w maju b.r. Z uwagi na liczne prośby ze strony uczestników organizatorzy postanowili przenieść wydarzenie na dni 24 i 25 października 2013 r.
Organizatorzy służą pomocą w znalezieniu noclegu.
 

Uprzejmie prosimy wszystkich zainteresowanych o pomoc w rozpowszechnianiu niniejszego ogłoszenia i informacji o warsztatach.


SCIKNOW call for papers
 

 

SCIKNOW Publications Ltd, USA <
http://www.sciknow.org/> publishes peer-reviewed and refereed multidisciplinary journals in an Open Access Model. The objective of SCIKNOW Publications is to provide a forum for the publication of articles covering a wide range of academic disciplines.
In pursuit of this objective the journals not only publish high quality research papers but also ensure that the published papers achieve broad international credibility.
SCIKNOW invites all kinds of articles including the original reports, original empirical research, commentaries, editorials, opinions that are briefer and less research-oriented than articles and the like.
All material submitted to SCIKNOW Publications is subject to rigorous peer review process as well as editorial and production processes. The Editorial Board strongly welcomes contributions from all over the world. 
The average time from submission to first decision is four weeks.
After acceptance, articles are published online in about four weeks.
 

 

Submit your manuscript online AT >> 
http://manuscript.sciknow.org/user/login/
For more information (Instructions for Authors and Ethical Guidelines), visit the official website of journals AT 
http://www.sciknow.org/journals/
 

 

With thanks,
 

Editorial Department
SCIKNOW Publications
 

Contact: 
submission@sciknow.org
<mailto:submission@sciknow.org< p="">


Call for Papers

Greetings from Asian Online Journals!
The 
Asian Online Journals welcomes research scholars and scientists from different domains in its sphere of Open Access publication. Through the incorporation of scientific researchers and industrial practitioners; Call for papers by Asian Online Journals becomes another achievement of its contribution towards the success of scientific research, social infrastructure and industrial advancement.
The purpose of Call for Papers is to distribute original scientific research, facts, and knowledge through broad assortment of journals in the fields of Computing, Information Systems, Engineering, Technology, Business, Management, Social Sciences, Humanities, Pharmacy, Nursing, Medical Sciences, Applied Sciences, Mathematics, Education, Agriculture, Food Sciences, and so on. Asian Online Journals always seek to publish an unbiased and balanced mix of high quality theoretical or experiential research articles, case studies, book reviews, proposals, analysis, surveys, tutorials, opinions, commentaries, essays, editorials as well as pedagogical and curricular issues that meets the general criteria of significance and scientific excellence.
We invite you to submit manuscripts preferably 
online to the following journals:

Journals
Asian Journal of Computer and Information Systems

Asian Journal of Engineering and Technology

Asian Journal of Business and Management

Asian Journal of Humanities and Social Studies

Asian Journal of Pharmacy, Nursing and Medical Sciences

Asian Journal of Fuzzy and Applied Mathematics

Asian Journal of Education and e-Learning

Asian Journal of Applied Sciences

Asian Journal of Agriculture and Food Science

Our objective is to notify authors of the decision on their manuscript(s) within four weeks of submission. Following approval, a paper will normally be published in the next issue.
The Asian Online Journals are fully committed to the Open Access Initiative and all articles will be available freely as soon as they are published.
Asian Online Journals also invite competent scholars and academicians to voluntarily join its review/editorial board. For more information on the Asian Online Journals visit the website:
http://www.ajouronline.org
With regards, 
Editorial Assistant
Asian Online Journals
Email: 
editor@ajouronline.org


Bezpłatne studia podyplomowe dla pracowników uczelni
 

Zaproszenie dla pracowników uczelni na bezpłatne studia podyplomowe z zakresu ochrony własności intelektualnej, realizowane przez UMCS w Lublinie w ramach projektu Kształcenie kadry akademickiej do roli wykładowców przedmiotu Ochrona własności intelektualnej współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szczegółowe informacje


 

Aktualne oferty stypendialne. Nie przegap terminów!

 

Centrum Informacji dla Naukowców Euraxess przedstawia aktualne oferty stypendialne dla doktorantów i naukowców (wg terminów aplikowania):

1. Granty badawczo-szkoleniowe Marie Curie (doktor lub 4 lata doświadczenia); aplikacja od 14 marca do 14 sierpnia br.; stypendium w Europie:http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/about-mca/actions/ief/index_en.htm oraz stypendium poza Europą: http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/about-mca/actions/iof/index_en.htm.

2. Niemcy – stypendia post-doc Fundacji Alexandra von Humboldta – na bieżąco:http://www.humboldtfoundation.de/web/humboldt-fellowship-experienced.html.

3. Rzym/Wiedeń/Londyn – stypendia PAU; 15 maja br.:http://pau.krakow.pl/index.php/2008031766/Stypendia-Fundacji-Lanckoronskich.html.

4. Granty Narodowego Centrum Nauki dla osób bez stopnia dr i młodych doktorów; 15 czerwca br.:http://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2013-03-15-konkursyogloszenie.

5. USA – stypendia Komisji Fulbrighta dla doktorantów i doktorów; 29 i 28 czerwca br.:http://www.fulbright.edu.pl/index.php/program/dla-polakow.

6. Meksyk – stypendia na badania, studia; 30 czerwca br.http://www.buwiwm.edu.pl/wym/intro.htm.

7. Dowolny kraj – program „Mobilność Plus” Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego; prawdopodobnie lipiec br.; III edycja zostanie dopiero ogłoszona:http://www.nauka.gov.pl/ministerstwo/inicjatywy/programy-ministra/mobilnosc-plus/.

8. Nowa Zelandia – stypendia na studia doktoranckie; 15 lipca br.:http://educationnz.govt.nz/news/nzidrsapplications-open.

9. Japonia – stypendia badawcze; 31 sierpnia br.http://www.mars.dti.ne.jp/mif/.

10. Europa – praca dla początkujących naukowców w projektach Marie Curie – Initial Training Networks; oferty dostępne na stronie: http://ec.europa.eu/euraxess/.

11. Stypendia Instytutów Wspólnotowego Centrum Badawczego Komisji Europejskiej – Joint Research Centre dla doktorantów i naukowców (Niemcy, Hiszpania, Włochy, Belgia, Holandia):http://ec.europa.eu/dgs/jrc.

 

Baza ofert stypendialnych: www.euraxess.pl.

Monika Kornacka, EURAXESS, KPK

 

Pozdrawiam serdecznie

Agnieszka Brzękowska

Biuro Programów Badawczych i Strukturalnych UŁ

Narutowicza 65, 90-131 Łódź, p. 4
tel: +48 (42) 635 41 69
fax: +48 (42) 665 5769
www.regionalny.uni.lodz.pl


Formularze wniosków dla konkursów PRELUDIUM 5, SONATA 5 i OPUS 5

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że w systemie OSF zostały udostępnione elektroniczne formularze wniosków dla konkursów PRELUDIUM 5, SONATA 5 i OPUS 5, ogłoszonych 15 marca 2013 r.
Jednocześnie zwracamy uwagę, że w warunkach konkursów wprowadzone zostały istotne zmiany, które znajdą Państwo na stronie: 
http://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2013-04-17-formularze-wnioski-preludium-sonata-opus


Biuro Nauki UŁ
tel./fax (42)635-41-58


 

Wystartowała 13. edycja Nagród Naukowych POLITYKI

 

Szanowni Państwo,

W tym tygodniu rozpoczęliśmy przyjmowanie aplikacji do 13 edycji Nagród Naukowych POLITYKI.

Zapraszamy z tej okazji do przeczytania wywiadu z prof. Małgorzatą Kossowską (POLITYKA nr 15/2013, s.30), psycholożką, która otrzymała nasze stypendium w pierwszej edycji programu, czyli w roku 2001.

Zapraszamy za Państwa pośrednictwem młodych naukowców z Państwa Uczelni do udziału w konkursie o pięć stypendiów w wysokości 30 tys. zł każde.

Wystarczy wypełnić do 30 czerwca formularz zgłoszeniowy.

Formularz oraz więcej informacji znajduje się na stronie: www.polityka.pl/stypendia

 

W ciągu dwunastu lat trwania akcji dzięki pomocy partnerów finansowych oraz czytelników tygodnika POLITYKA,

którzy wpłacali na akcję 1%, wsparliśmy 206 stypendystów kwotą 5 mln 200 tys. zł.

 

 


 Możliwości ubiegania się o nagrody i stypendia Fundacji Nauki Polskiej, a także finansowanie wydania monografii naukowej. Szczegółowe informacje na temat zasad konkursów, regulaminy, formularze wniosków on-line, dokumentacja niezbędna do złożenia wniosku oraz bieżące aktualizacje dotyczące programów znajdują się na stronie http://www.fnp.org.pl/


 

Oferta stypendialna DAAD na rok akademicki 2013/2014
Oferta stypendialna, inne pomocne informacje oraz kontakt do DAAD w Warszawie — na stronie internetowej www.daad.pl.


Narodowe Centrum Nauki — konkursy na realizację projektów badawczych
Narodowe Centrum Nauki ogłosiło kolejne konkursy na realizację projektów badawczych OPUS 4, PRELUDIUM 4, SONATA 4 i SONATA BIS 2. Pełna informacja znajduje się na stronie
http://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2012-09-15-ogloszenie-konkursow-o-p-s-sb.


Szanowni Państwo,

W załączeniu przesyłam projekt  Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Łódzkiego LORIS 2030 z prośbą o zgłaszanie uwag i sugestii oraz przesyłanie ich na adreslukasz.siekiera@lodzkie.pl lub agata.sarzala@lodzkie.pl. Dodatkowo informuję, że w styczniu 2013 dokument ten zostanie poddany konsultacjom społecznym.

Po więcej informacji zapraszam na www.biznes.lodzkie.pl .

Projekt  „Regionalna Strategia Innowacji – RSI 2030”. Projekt  „Regionalna Strategia Innowacji – RSI 2030” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 • 75. ROCZNICY DEPORTACJI ŻYDÓW ZACHODNICH DO LITZMANNSTADT GETTO
  75. ROCZNICY DEPORTACJI ŻYDÓW ZACHODNICH DO LITZMANNSTADT GETTO
 • Graduation Day of International Marketing and photo session 11.12.2015
  Graduation Day of International Marketing and photo session 11.12.2015
 • Christmas Eve meeting with International Marketing Students - 16.12.2015
  Christmas Eve meeting with International Marketing Students - 16.12.2015
 • Spotkanie wigilijne pracowników WSMiP - 17.12.2015
  Spotkanie wigilijne pracowników WSMiP - 17.12.2015
 • Uroczystość wręczenia dyplomów studentom Polsko-Francuskich Studiów Zarządzania typu MBA
  Uroczystość wręczenia dyplomów studentom Polsko-Francuskich Studiów Zarządzania typu MBA
 • Oferta edukacyjna WSMiP UŁ
  Oferta edukacyjna WSMiP UŁ
 • 10th Lodz East Asia Meeting Zakład Azji Wschodniej UŁ
  10th Lodz East Asia Meeting Zakład Azji Wschodniej UŁ
 • „POLAND AND GERMANY: HOW TO RESPOND TO RUSSIA?”
  „POLAND AND GERMANY: HOW TO RESPOND TO RUSSIA?”
 • Krótka relacja z obchodów 70-lecia UŁ na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych
  Krótka relacja z obchodów 70-lecia UŁ na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych
 • Dr Magdalena Cieślak (Zakład Dramatu i Dawnej Literatury Angielskiej, UŁ) przeprowadza wywiad z dr Imke Lichterfeld, University of Bonn, na temat oddziaływania i znaczenia renesansowej tragedii dla współczesnego odbiorcy (październik 2013)
  Dr Magdalena Cieślak (Zakład Dramatu i Dawnej Literatury Angielskiej, UŁ) przeprowadza wywiad z dr Imke Lichterfeld, University of Bonn, na temat oddziaływania i znaczenia renesansowej tragedii dla współczesnego odbiorcy (październik 2013)