Komunikaty

 


Zarządzenie nr 154 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 4.08.2020 r. w sprawie: podziału roku akademickiego 2020/2021.

Zarządzenie nr 152 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 4.08.2020 r. w sprawie: zmiany zarządzenia nr 89 Rektora UŁ z dnia 3.06.2014 r. w sprawie zasad przyznawania stypendiów doktoranckich w Uniwersytecie Łódzkim.

Wniosek o przyznanie stypendium doktoranckiego


Zarządzenie nr 153 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 4.08.2020 r. w sprawie: zmiany zarządzenia nr 91 Rektora UŁ z dnia 3.06.2014 r. w sprawie Regulaminu przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych.

Wniosek o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych


Fundacja Kościuszkowska, w ramach Exchange Program to the US, rozpoczęła nabór wniosków o granty naukowe na prowadzenie projektów badawczych i rozwojowych w amerykańskich ośrodkach naukowych w roku akademickim 2021/2022.

 

STYPENDIUM PRZYZNAWANE JEST WE WSZYSTKICH DYSCYPLINACH NAUKOWYCH W TRZECH KATEGORIACH:

 

Kosciuszko Foundation Fellowship przeznaczone jest dla osób posiadających co najmniej stopień naukowy doktora i które są pracownikami naukowymi w polskiej uczelni wyższej lub innej jednostce naukowo-badawczej.

 

Kosciuszko Foundation Grants to stypendia dla osób rozpoczynających karierę naukową, nieposiadających stopnia naukowego doktora, studentów studiów doktoranckich w polskich uczelniach i instytucjach naukowych.

 

Kosciuszko Foundation Teaching Fellowship, przyznawana jest polskim wykładowcom, mającym zamiar prowadzić zajęcia na temat historii, kultury i literatury polskiej.

 

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej:

https://thekf.org/kf/scholarships/exchange-us/.

 

Informacje o Programie w mediach społecznościowych:

Facebook: https://www.facebook.com/thekf.org/posts/10157857652197961

Twitter: https://t.co/L5rlDpjgZC https://t.co/lKK6jcbBA5

(https://twitter.com/KosciuszkoFound/status/1280850706203885568?s=03)

 

Wszelkie zapytania prosimy kierować na adres: ExchangeToTheUS@thekf.org

 

Wnioski można składać online od 1 lipca 2020 do 15 listopada 2020 r. Rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi kandydatami odbędą się w lutym 2021 roku, a decyzje zostaną ogłoszone w marcu 2021.

 

Osobą do kontaktu w Centrum Nauki jest:

 

Katarzyna Kalska-Sochacka


 

ZAPRASZAMY na NOWĄ Konferencję dla studentów, doktorantów oraz pracowników badawczo-naukowych nt. Międzynarodowej Innowacyjności i Konkurencyjności w XXI wieku.

 

Kiedy – 25.08.2020.

Gdzie – online za pośrednictwem platformy Zoom.

 

https://inotech.org.pl/mik-21/

 

UWAGA: Konferencja będzie się odbywała w całości online.

W związku ze sposobem przeprowadzenia wydarzenia prosimy o posiadanie stabilnego łącza internetowego, dostępu do mikrofonu oraz kamery internetowej.

 

Oferujemy:

 • Niski koszt,
 • nieograniczona liczba referatów,
 • nowe wyzwanie na miarę XXI wieku,
 • doskonalenie wystąpień,
 • nawiązanie kontaktów ze światem nauki i biznesu.

 

Organizator:

Fundacja INOTECH

http://inotech.org.pl/

mik21@inotech.org.pl

 


Komunikat Rektora Uniwersytetu Łódzkiego w sprawie wprowadzenia wytycznych dotyczących bezpiecznego przeprowadzania egzaminów i zaliczeń w siedzibie Uniwersytetu Łódzkiego w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2


Konkurs o przyznanie nagród Marszałka Województwa Łódzkiego za najlepsze rozprawy i prace tematycznie związane z województwem łódzkim w 2020 roku

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłosił konkurs o przyznanie nagród Marszałka Województwa Łódzkiego za najlepsze rozprawy i prace z 2019 roku tematycznie związane z województwem łódzkim, w związku z tym prosimy o rozpowszechnienie poniższych informacji o konkursie na Państwa Wydziałach.

1. Nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego przyznaje się za rozprawy i prace tematycznie związane z województwem łódzkim lub promujące region, bądź też za prace, których wyniki badań wykazują użyteczność dla rozwoju społecznego, gospodarczego lub kulturalnego regionu.

2. Do Konkursu mogą być zgłoszone prace obronione w 2019 roku, dotychczas nienagrodzone w formie nagrody pieniężnej w innych konkursach.

3. Do Konkursu mogą być zgłaszane prace dyplomowe: magisterskie, inżynierskie i licencjackie.

4. Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie najlepszych prac podejmujących tematykę związaną z województwem łódzkim, wpisujących się w aktualne potrzeby regionu i jego mieszkańców. Szczegółowy zakres wskazany jest w regulaminie załączonym do niniejszego pisma.

5. Do składania wniosków o przyznanie nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego za najlepsze rozprawy i prace uprawnieni są:

1) rektorzy lub prorektorzy publicznych i niepublicznych uczelni:

wniosek (załącznik nr 1 do regulaminu) wraz z załącznikami - praca w wersji papierowej, recenzja pracy (oryginał lub kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez dziekanat) należy złożyć do 14 sierpnia br. w Centrum Obsługi Studentów i Doktorantów -Rekrutacja i tok studiów, ul. Uniwersytecka 3, pok. 203 po wcześniejszym kontakcie e-mail lub telefonicznym z pracownikiem marta.andruszkiewicz@uni.lodz.pl tel. 635 40 83;

2) dyrektorzy lub wicedyrektorzy instytutów Polskiej Akademii Nauk, instytutów badawczych oraz instytutów międzynarodowych, uprawnionych do nadawania stopnia naukowego doktora lub doktora sztuki albo stopnia doktora habilitowanego;

3) autorzy rozpraw i prac:

wniosek (załącznik nr 2 do regulaminu) wraz z pracą w wersji papierowej, recenzją pracy (oryginał lub kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez dziekanat) oraz potwierdzenie daty obrony pracy - dopuszczalna jest kserokopia dyplomu ukończenia studiów potwierdzona za zgodność z oryginałem przez uczelnię.

Wyżej wymienione dokumenty stanowiące zgłoszenie do Konkursu należy złożyć w terminie 29 czerwiec- 28 sierpień w Biurze Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź (parter) lub przesłać pocztą na adres Departamentu Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź.

Szczegóły dotyczące konkursu dostępne są na stronie:

https://www.lodzkie.pl/edukacja/konkursy/konkurs-na-najlepsze-prace

 

Ogłoszenie o konkursie

Regulamin konkursu

Załącznik 1 - Wniosek (uczelnie, instytuty)

Załącznik 2 - Wniosek (autorzy prac)


Doktorantki, Doktoranci 

Wszystkich aktywnych doktorantów spełniających kryteria Nagrody Rektora UŁ dla doktorantów zapraszamy do złożenia wniosku on-line, wraz z wymaganymi załącznikami (wpisane osiągnięcia nie posiadające potwierdzeń w postaci załączników, nie będą uznane – zgodnie z §4 ust. 2 Regulamin przyznawania nagród). 

Wypełnione wnioski prosimy o przesyłanie z kont doktoranckich powiązanych z kontem USOS w domenie unilodz.eu lub uni.lodz.pl na adres doktoranci@uni.lodz.pl w dniach od 23/06/20 do 29/06/20 do godziny 18:00.

Link do regulamin (logowanie anonimowe): https://baw.uni.lodz.pl/423-lista/d/6532/5/?reporef=%2F%3Fsearch-global%3Dregulamin%2Bnagr%25c3%25b3d%2Brektora&fbclid=IwAR2u4szeVhblLcy-4p-wA7Xa8U2EdnuiWg1jDrbni-4oG39qOsSHeMIBtCs

 Pozdrawiam,

Adrian Bekier

 


Zaproszenie na ogólnopolską konferencję młodych naukowców nt. Nowe Wyzwania dla Polskiej Nauki VII Edycja - Gdańsk 5.09.2020


Szanowni Państwo, Studenci i Doktoranci,

 

9 czerwca rozpoczynamy rekrutację do domów studenckich UŁ. Studenci, którzy obecnie przebywają w akademikach mogą ubiegać się o przedłużenie pobytu na okres lipiec-wrzesień 2020, w celu zakończenia sesji egzaminacyjnej.

Prosimy o zapoznanie się z treścią poniższych dokumentów.

Aplikowanie do Domów Studenckich na rok akademicki 2020/2021 dla studentów UŁ z obywatelstwem polskimhttps://covid19.uni.lodz.pl/wp-content/uploads/2020/06/Rekrutacja-do-DS-na-r.-2020_2021-z-ob.-pl-2.pdf

 

ZGŁOSZENIE POTRZEBY ZAMIESZKANIA W DOMU STUDENTA UŁ W OKRESIE WAKACYJNYM W ROKU 2020 https://covid19.uni.lodz.pl/wp-content/uploads/2020/06/Zg%C5%82oszenie-do-DS-na-wakacje-w-czasie-pandemii-B%C5%81.pdf

 


REGULAMIN SAMORZĄDU DOKTORANTÓW UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO

Zarządzenie nr 128 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 3.06.2020 r. w sprawie: stwierdzenia zgodności zmian do Regulaminu Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Łódzkiego z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz Statutem UŁ


 

Informujemy, że przyznanie medali  na podstawie ZR w sprawie zasad odznaczania studentów i doktorantów za działalność na rzecz i dla dobra Uniwersytetu Łódzkiego (https://baw.uni.lodz.pl/d/6298/5/?tybp_filterId=10&tybp_filterYear=2017&tybp_filterMonth=2&tybp_filterDay=2&tybp_moduleId=1635)

odbędzie się w późniejszym terminie. 

 • 75. ROCZNICY DEPORTACJI ŻYDÓW ZACHODNICH DO LITZMANNSTADT GETTO
  75. ROCZNICY DEPORTACJI ŻYDÓW ZACHODNICH DO LITZMANNSTADT GETTO
 • Graduation Day of International Marketing and photo session 11.12.2015
  Graduation Day of International Marketing and photo session 11.12.2015
 • Christmas Eve meeting with International Marketing Students - 16.12.2015
  Christmas Eve meeting with International Marketing Students - 16.12.2015
 • Spotkanie wigilijne pracowników WSMiP - 17.12.2015
  Spotkanie wigilijne pracowników WSMiP - 17.12.2015
 • Uroczystość wręczenia dyplomów studentom Polsko-Francuskich Studiów Zarządzania typu MBA
  Uroczystość wręczenia dyplomów studentom Polsko-Francuskich Studiów Zarządzania typu MBA
 • Oferta edukacyjna WSMiP UŁ
  Oferta edukacyjna WSMiP UŁ
 • 10th Lodz East Asia Meeting Zakład Azji Wschodniej UŁ
  10th Lodz East Asia Meeting Zakład Azji Wschodniej UŁ
 • „POLAND AND GERMANY: HOW TO RESPOND TO RUSSIA?”
  „POLAND AND GERMANY: HOW TO RESPOND TO RUSSIA?”
 • Krótka relacja z obchodów 70-lecia UŁ na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych
  Krótka relacja z obchodów 70-lecia UŁ na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych
 • Dr Magdalena Cieślak (Zakład Dramatu i Dawnej Literatury Angielskiej, UŁ) przeprowadza wywiad z dr Imke Lichterfeld, University of Bonn, na temat oddziaływania i znaczenia renesansowej tragedii dla współczesnego odbiorcy (październik 2013)
  Dr Magdalena Cieślak (Zakład Dramatu i Dawnej Literatury Angielskiej, UŁ) przeprowadza wywiad z dr Imke Lichterfeld, University of Bonn, na temat oddziaływania i znaczenia renesansowej tragedii dla współczesnego odbiorcy (październik 2013)