Polskie Stowarzyszenie Badań Wspólnoty Europejskiej

Polskie Stowarzyszenie Badań Wspólnoty Europejskiej (Polish European Community Studies Association) – PECSA powstało w 1989 roku z inicjatywy Profesora Andrzeja Stępniaka (obecnie Ośrodek Badań Integracji Europejskiej Uniwersytetu Gdańskiego w Sopocie) przy współudziale naukowców z wiodących uczelni w Polsce, dzięki aktywnemu wsparciu Komisji Europejskiej. PECSA wyróżnia się inter- i wielodyscyplinarnym profilem naukowo-badawczym jej członków. Podejmowane przez nią działania i realizowane projekty z zakresu problematyki europejskiej integrują wiedzę z obszarów kształcenia nauk społeczno-ekonomicznych i nauk humanistycznych, w tym m.in. ekonomii, polityki i stosunków międzynarodowych, prawa i administracji, socjologii i antropologii.

 

Misją PECSA jest promocja badań oraz nauczania w zakresie problematyki Unii Europejskiej, analiza strategicznych aspektów funkcjonowania UE i jej polityk, rozwój współpracy i integracji między polskimi naukowcami a badaczami, uniwersytetami a instytucjami zajmującymi się tą problematyką, jak również promocja powiązań polskich badaczy z badaczami z innych państw UE, członkami sieci ECSA oraz instytucjami UE.

Celem prowadzonych działań naukowo-badawczych i dydaktycznych jest definiowanie odpowiedzi na wyzwania stojące przed Unią Europejską, jej państwami członkowskimi oraz obywatelami. Nasza instytucja, obok prowadzonych analiz i prac badawczych, inspiruje także tworzenie polityk Unii Europejskiej. Od początku swojego istnienia PECSA jest forum publicznej.

Zachęcamy do zapoznania się z krótką prezentacją na temat organizacji: Pobierz

 

Członkami PECSA są pracownicy naukowo-dydaktyczni wyższych uczelni, niezależni badacze, instytucje badawczo-dydaktyczne, uniwersytety i ich jednostki organizacyjne. Do grona indywidualnych członków PECSA należą wybitni przedstawicieli świata nauki w Polsce, a wśród nich profesorowie posiadający Katedry Jean Monnet. Wielu członków-założycieli naszego Stowarzyszenia, w tym m.in. Danuta Huebner, Dariusz Rosati, Jacek Saryusz-Wolski, Paweł Samecki czy Ewa Synowiec, reprezentuje obecnie Polskę w unijnych instytucjach oraz bierze czynny udział w kształtowaniu polityk UE. Członkami PECSA są także instytucje, takie jak m.in.: Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego, Instytut Europejski w Łodzi, Ośrodek Badań Integracji Europejskiej Uniwersytetu Gdańskiego w Sopocie i Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.

 

Stowarzyszenie PECSA, którego członkami jest tak wielu przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych, stwarza szansę wszystkim na wymianę wiedzy, doświadczeń, wspólne prowadzenie badań o charakterze interdyscyplinarnym i międzynarodowym. Wszystkich zainteresowanych możliwością rozwoju zawodowego i naukowego oraz prowadzeniem badań w ramach PECSA zachęcamy i zapraszamy do współpracy oraz do członkostwa.


Informacje na temat warunków członkowstwa dostępne są na stronie: http://www.pecsa.edu.pl/pl/dolacz/

 

 

 

 • 75. ROCZNICY DEPORTACJI ŻYDÓW ZACHODNICH DO LITZMANNSTADT GETTO
  75. ROCZNICY DEPORTACJI ŻYDÓW ZACHODNICH DO LITZMANNSTADT GETTO
 • Graduation Day of International Marketing and photo session 11.12.2015
  Graduation Day of International Marketing and photo session 11.12.2015
 • Christmas Eve meeting with International Marketing Students - 16.12.2015
  Christmas Eve meeting with International Marketing Students - 16.12.2015
 • Spotkanie wigilijne pracowników WSMiP - 17.12.2015
  Spotkanie wigilijne pracowników WSMiP - 17.12.2015
 • Uroczystość wręczenia dyplomów studentom Polsko-Francuskich Studiów Zarządzania typu MBA
  Uroczystość wręczenia dyplomów studentom Polsko-Francuskich Studiów Zarządzania typu MBA
 • Oferta edukacyjna WSMiP UŁ
  Oferta edukacyjna WSMiP UŁ
 • 10th Lodz East Asia Meeting Zakład Azji Wschodniej UŁ
  10th Lodz East Asia Meeting Zakład Azji Wschodniej UŁ
 • „POLAND AND GERMANY: HOW TO RESPOND TO RUSSIA?”
  „POLAND AND GERMANY: HOW TO RESPOND TO RUSSIA?”
 • Krótka relacja z obchodów 70-lecia UŁ na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych
  Krótka relacja z obchodów 70-lecia UŁ na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych
 • Dr Magdalena Cieślak (Zakład Dramatu i Dawnej Literatury Angielskiej, UŁ) przeprowadza wywiad z dr Imke Lichterfeld, University of Bonn, na temat oddziaływania i znaczenia renesansowej tragedii dla współczesnego odbiorcy (październik 2013)
  Dr Magdalena Cieślak (Zakład Dramatu i Dawnej Literatury Angielskiej, UŁ) przeprowadza wywiad z dr Imke Lichterfeld, University of Bonn, na temat oddziaływania i znaczenia renesansowej tragedii dla współczesnego odbiorcy (październik 2013)