Internetowa platforma studiów o Polsce POL-INT

Pierwsza platforma internetowa poświęcona badaniom kultury, polityki i społeczeństwa Polski. Celem platformy jest zreszanie osób zainteresowanych tematyką, pozwalając na natychmiastową komunikację i wymianę doświadczeń i integrację środowiska.

„Pol-Int jest interaktywną platformą, która jest swego rodzaju ‚biurem matrymonialnym" dla wszystkich badaczy Polski, z całego świata” mówi prof. Dagmara Jajeśniak-Quast, dyrektor projektu.

Platforma oferuje informacje w języku polskim, niemieckim i angielskim z zakresu badań nad Polską: najnowsze publikacje, recenzje, oferty pracy naukowej, stypendia i granty, informacje o konferencjach i sprawozdania oraz call for papers. Pol-Int umożliwia przedstawienie bieżących projektów, prowadzenie dyskusji na forach oraz wyszukiwanie partnerów do projektów naukowych. Instytucje z całego świata, które dotychczas odizolowane od siebie w sposób fragmentaryczny prowadziły interdyscyplinarne badania nad zagadnieniami dotyczącymi Polski, prezentują się na stronach Pol-Int i nawiązują dialog.

Wielu zaangażowanych użytkowników a także Rada Naukowa Pol-Int i szeroki krąg redaktorów naukowych z Polski, Niemiec, Japonii, Stanów Zjednoczonych, Włoch, Austrii, Holandii i wielu innych krajów publikuje na portalu treści oraz inspiruje do dyskusji i wymiany informacji. Newsletter Pol-Int powiadamia o interdyscyplinarnych badaniach na temat Polski ukazujących się na stronie.

Platforma jest skierowana do naukowców z takich dziedzin naukowych: historia, kulturoznawstwo, językoznawstwo, ekonomia, nauki prawne, politologia, socjologia, etnologia, historia sztuki i architektury, muzykologia, teatrologia i filmoznawstwo, filozofia, gender studies oraz geografia.

Transgraniczny projekt Pol-Int realizowany jest przez Centrum Interdyscyplinarnych Studiów o Polsce Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą oraz przez Collegium Polonicum w Słubicach i wspierany przez wiele partnerskich jednostek naukowo-badawczych. Projekt jest finansowany przez Polsko-Niemiecką Fundację na rzecz Nauki, Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej oraz Uniwersytet Europejski Viadrina (www.europa-uni.de).

Jeśli są Państwo zainteresowani współpracą z platformą w charakterze redaktora naukowego lub recenzenta, prosimy o kontakt z redakcją Pol-Int pod adresem redakcja@pol-int.org.

Serdecznie zapraszamy również do zapoznania się ze stroną www.pol-int.org.

 

Kontakt:

Collegium Polonicum
ZIP - Redakcja Pol-Int
ul. T. Kościuszki 1
PL 69-100 Słubice

Katharina Kinga Kowalski (Manager projektu)
kowalski@europa-uni.de

Katarzyna Jez (Public Relations)
jez@europa-uni.de

 

 

Centrum Interdyscyplinarnych Studiów o Polsce (ZIP) zostało utworzone w czerwcu 2011 roku na Uniwersytecie  Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. Instytucja została objęta honorowym patronatem przez Hansa-Dietricha Genschera i kierowana jest przez prof. Dagmarę Jajeśniak-Quast. Działalność ZIP-u koncentruje się na interdyscyplinarnej analizie kulturowych, prawnych, ekonomicznych oraz politycznych aspektów polskiej historii i współczesności, która jest realizowana w formie badań i prac naukowych, tematycznych konferencji i seminariów, publikacji oraz publicznych dyskusji.

 • 75. ROCZNICY DEPORTACJI ŻYDÓW ZACHODNICH DO LITZMANNSTADT GETTO
  75. ROCZNICY DEPORTACJI ŻYDÓW ZACHODNICH DO LITZMANNSTADT GETTO
 • Graduation Day of International Marketing and photo session 11.12.2015
  Graduation Day of International Marketing and photo session 11.12.2015
 • Christmas Eve meeting with International Marketing Students - 16.12.2015
  Christmas Eve meeting with International Marketing Students - 16.12.2015
 • Spotkanie wigilijne pracowników WSMiP - 17.12.2015
  Spotkanie wigilijne pracowników WSMiP - 17.12.2015
 • Uroczystość wręczenia dyplomów studentom Polsko-Francuskich Studiów Zarządzania typu MBA
  Uroczystość wręczenia dyplomów studentom Polsko-Francuskich Studiów Zarządzania typu MBA
 • Oferta edukacyjna WSMiP UŁ
  Oferta edukacyjna WSMiP UŁ
 • 10th Lodz East Asia Meeting Zakład Azji Wschodniej UŁ
  10th Lodz East Asia Meeting Zakład Azji Wschodniej UŁ
 • „POLAND AND GERMANY: HOW TO RESPOND TO RUSSIA?”
  „POLAND AND GERMANY: HOW TO RESPOND TO RUSSIA?”
 • Krótka relacja z obchodów 70-lecia UŁ na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych
  Krótka relacja z obchodów 70-lecia UŁ na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych
 • Dr Magdalena Cieślak (Zakład Dramatu i Dawnej Literatury Angielskiej, UŁ) przeprowadza wywiad z dr Imke Lichterfeld, University of Bonn, na temat oddziaływania i znaczenia renesansowej tragedii dla współczesnego odbiorcy (październik 2013)
  Dr Magdalena Cieślak (Zakład Dramatu i Dawnej Literatury Angielskiej, UŁ) przeprowadza wywiad z dr Imke Lichterfeld, University of Bonn, na temat oddziaływania i znaczenia renesansowej tragedii dla współczesnego odbiorcy (październik 2013)