Postępowanie awansowe

 Postępowania o nadanie tytułu profesora

 

 

Postępowania habilitacyjne

 • dr Stanisław Kosmynka

           - wniosek

           - autoreferat

           - komisja habilitacyjna

          Harmonogram przebiegu postępowania:

           - 22-11-2016: wpłynięcie pisma z dnia 08-11-2016 Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów informującego o powołaniu komisji habilitacyjnej.

           - 20-03-2017: posiedzenie komisji habilitacyjnej.

           - uchwała Rady WSMiP UŁ 

 

 • dr Maciej Potz

           - wniosek

           - autoreferat

           - komisja habilitacyjna

          Harmonogram przebiegu postępowania:

           - 22-11-2016: wpłynięcie pisma z dnia 08-11-2016 Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów informującego o powołaniu komisji habilitacyjnej.

           - 21-03-2017: posiedzenie komisji habilitacyjnej.

           - uchwała Rady WSMiP UŁ 

           

 

 

Przewody doktorskie

 • mgr Krystian Karolak

           - recenzja 1

           - recenzja 2

           - streszczenie

 

 • mgr Wojciech Lieder

          - recenzja 1 

          - recenzja 2

          - streszczenie

 

 • mgr Sylwia Matusiak 

           - recenzja 1

           - recenzja 2

           - streszczenie

 

 • mgr Abdoulaye Ndiaye

          - recenzja 1

          - recenzja 2

          - streszczenie

 • mgr Maciej Onasz

           - recenzja 1

           - recenzja 2

           - streszczenie

 

 • mgr Izabela Plesiewicz-Świerczyńska

           - recenzja 1

           - recenzja 2

           - streszczenie

 

 • mgr Kamil Pietrasik

          - recenzja 1

          - recenzja 2

          - streszczenie

 

 • mgr Wojciech Pryliński

          - recenzja 1

          - recenzja 2

          - streszczenie

 

 • mgr Michał Sędkowski

          - recenzja 1

          - recenzja 2

          - streszczenie

 

 • mgr Michał Woźniak

         - recenzja 1

         - recenzja 2

         - streszczenie

 

 • 75. ROCZNICY DEPORTACJI ŻYDÓW ZACHODNICH DO LITZMANNSTADT GETTO
  75. ROCZNICY DEPORTACJI ŻYDÓW ZACHODNICH DO LITZMANNSTADT GETTO
 • Graduation Day of International Marketing and photo session 11.12.2015
  Graduation Day of International Marketing and photo session 11.12.2015
 • Christmas Eve meeting with International Marketing Students - 16.12.2015
  Christmas Eve meeting with International Marketing Students - 16.12.2015
 • Spotkanie wigilijne pracowników WSMiP - 17.12.2015
  Spotkanie wigilijne pracowników WSMiP - 17.12.2015
 • Uroczystość wręczenia dyplomów studentom Polsko-Francuskich Studiów Zarządzania typu MBA
  Uroczystość wręczenia dyplomów studentom Polsko-Francuskich Studiów Zarządzania typu MBA
 • Oferta edukacyjna WSMiP UŁ
  Oferta edukacyjna WSMiP UŁ
 • 10th Lodz East Asia Meeting Zakład Azji Wschodniej UŁ
  10th Lodz East Asia Meeting Zakład Azji Wschodniej UŁ
 • „POLAND AND GERMANY: HOW TO RESPOND TO RUSSIA?”
  „POLAND AND GERMANY: HOW TO RESPOND TO RUSSIA?”
 • Krótka relacja z obchodów 70-lecia UŁ na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych
  Krótka relacja z obchodów 70-lecia UŁ na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych
 • Dr Magdalena Cieślak (Zakład Dramatu i Dawnej Literatury Angielskiej, UŁ) przeprowadza wywiad z dr Imke Lichterfeld, University of Bonn, na temat oddziaływania i znaczenia renesansowej tragedii dla współczesnego odbiorcy (październik 2013)
  Dr Magdalena Cieślak (Zakład Dramatu i Dawnej Literatury Angielskiej, UŁ) przeprowadza wywiad z dr Imke Lichterfeld, University of Bonn, na temat oddziaływania i znaczenia renesansowej tragedii dla współczesnego odbiorcy (październik 2013)