Connection – model współpracy uczelni z biznesem

 „Connection – model współpracy uczelni z biznesem” to projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej,  realizowany  przez partnerstwo w składzie:  PL Europa Sp. z o.o. (lider projektu), Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego oraz Stowarzyszenie Absolwentów WSMiP UŁ.

Celem projektu było wypracowanie modelowego systemu współpracy uczelni wyższej z biznesem, z wykorzystaniem potencjału absolwentów, a następnie upowszechnienie go wśród uczelni w całej Polsce. Projekt rozpoczął się 1 października 2011 i zaplanowany został na 3 lata. Pierwszy etap realizacji trwał do końca lutego 2012 roku – w jego ramach przygotowana została szczegółowa koncepcja funkcjonowania poszczególnych elementów modelu.Od lipca 2012 r. model był testowany na naszym Wydziale. Etap testowy zakończył się we wrześniu 2013 r. Efekty wdrożenia na WSMiP okazały się bardzo pozytywne i zostały zaakceptowane przez Urząd Marszałkowski.

 

Podręcznik wdrażania modelu współpracy stworzonego w ramach projektu Connection

Folder opisujący założenia i cele modelu stworzonego w ramach projektu Connection

 

Obecnie przeszliśmy do etapu trzeciego – promowania wdrożonych u nas rozwiązań na innych uczelniach w Polsce. WSMiP ma szansę zatem stanowić wzór dla innych jednostek naukowych. Oznacza to dużą nobilitację dla Wydziału i szansę na podkreślenie naszej obecności w środowiskach akademickich. W ramach etapu oferowaliśmy 3 dwudniowe szkolenia z zakresu wdrażania opracowanego przez nas modelu dla pracowników uniwersyteckich, ze szczególnym uwzględnieniem osób zaangażowanych w budowę szerokiej współpracy między uczelnią a jej środowiskiem. Szkolenia odbyły się w Warszawie, Krakowie oraz Łodzi.  Kolejnym elementem były seminaria eksperckie, skierowane do osób już zaangażowanych w budowę silnej społeczności wspierającej uczelnie i absolwentów. Podsumowaniem tych działań, była ogólnopolska konferencja pt. "Jak wykorzystać potencjał absolwentów –  doświadczenia i dobre praktyki współpracy uczelni z otoczeniem".


W dniu 9 czerwca br. na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych w Łodzi odbyła się konferencja pt. "Jak wykorzystać potencjał absolwentów – doświadczenia i dobre praktyki współpracy uczelni z otoczeniem". Organizatorami byli: Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych w Łodzi, Stowarzyszenie Absolwentów tego wydziału oraz firma PL EUROPA S.A.

Celem konferencji było przedstawienie i przedyskutowanie odmiennych systemów współpracy uczelni z otoczeniem. Przykładem były innowacyjne rozwiązania stosowane na polskich uczelniach, Harvardzie i MIT.

Tematyka konferencji spotyka się z dużym zainteresowaniem mediów. Patronat medialny nad wydarzeniem objęła "Gazeta Wyborcza". Na konferencji obecne były również media lokalne reprezentowane przez dziennikarzy TVP Łódź, Radio Łódź oraz Studenckie Radio Żak.

Uczestników konferencji przywitał prof. dr hab. Tomasz Domański - dziekan WSMiP UŁ, który opowiadał o sukcesach uczelni wynikających ze współpracy z absolwentami. W kolejnym przemówieniu kierownik biura ds. współpracy z biznesem i absolwentami WSMiP UŁ - dr Tomasz Kamiński przekonywał, iż budowanie trwałych relacji uczelni z otoczeniem warto rozpocząć od absolwentów. - "Absolwenci są najbardziej „naturalnymi” partnerami, w stosunku do których nie trzeba przełamywać wielu barier typowych dla budowania relacji „od zera” - podkreślił.

Druga część konferencji dotyczyła praktyk w relacjach uczelnia i otoczenie społeczno-gospodarcze. Wzorem były doświadczenia Uniwersytetów: Adama Mickiewicza w Poznaniu, Mikołaja Kopernika w Toruniu, a także UŁ. Konferencję zamykał panel obejmujący problematykę budowania relacji ze studentami oraz późniejszymi absolwentami. Mottem przewodnim ostatniej części konferencji było stwierdzenie: dobra oferta nauczania dla studentów, przekłada się na owocną współpracę z późniejszymi absolwentami.

Projekt wzbudził zainteresowanie m.in. władz Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dr Radosław Rybkowski, pełnomocnik rektora UJ zaznaczył, że współpraca z absolwentami jest najlepszą wizytówką dla uczelni wyższych, dlatego warto skorzystać z doświadczeń Uniwersytetu Łódzkiego.


 

 W miarę rozwoju projektu Connection, został on zauważony przez media lokalne i ogólnopolskie. Poniżej znajdą Państwo różne artykuły na nasz temat oraz zorganizowanych wydarzeń.

Dziękujemy wszystkim za zainteresowanie i wsparcie projektu Connection!

 

21 maja 2014 - Portal Magiczny Kraków "Współpraca z absolwentami szansą na rozwój polskich uczelni?" - Link

29 maja 2014 - Portal Student.news.pl "Absolwenci: jak wykorzystać ich potencjał w budowaniu konkurencyjnych uczelni?" - link

29 maja 2014 - Portal Młodzi w Łodzi "Absolwenci: jak wykorzystać ich potencjał w budowaniu konkurencyjnych uczelni?" - Link

29 maja 2014 - Portal Edulandia.pl - "Absolwenci: jak wykorzystać ich potencjał w budowaniu konkurencyjnych uczelni?" - Link

29 maja 2014 - Portal Forum Akademickie "Absolwenci: jak wykorzystać ich potencjał w budowaniu konkurencyjnych uczelni?" - Link

02 czerwca 2014 - Gazeta Wyborcza.pl "Unijny projekt: Harvard i MIT na Uniwersytecie Łódzkim" - Link

02 czerwca 2014 - Portal dlaStudenta.pl "Jak wykorzystać potencjał absolwentów w budowaniu konkurencyjnych uczelni?" - Link

02 czerwca 2014 - Oficjalna strona Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie - Link

04 czerwca 2014 - Rada Biznesu Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej UŁ - link

04 czerwca 2014 - Strona główna Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej UŁ - link

05 czerwca 2014 - Akademickie Biuro Karier Zawodowych UŁ "Jak wykorzystać potencjał absolwentów –doświadczenia i dobre praktyki współpracy uczelni z otoczeniem" - link

05 czerwca 2014 - Portal Student.pl  "Absolwenci: jak wykorzystać ich potencjał w budowaniu konkurencyjnych uczelni?" - link

05 czerwca 2014 - Portal Student.lodz.pl  "Absolwenci: jak wykorzystać ich potencjał w budowaniu konkurencyjnych uczelni?" - link

05 czerwca 2014 - Portal Łódź.studia.net  "Współpraca z absolwentami szansą na rozwój polskich uczelni?" - link

16 czerwca 2014 - Portal Student.news.pl "Jak wykorzystać potencjał absolwentów – doświadczenia i dobre praktyki współpracy uczelni z otoczeniem" - podsumowanie konferencji - link

 

Studenckie Radio Żak  Konferencja "Jak wykorzystać potencjał absolwentów – doświadczenia i dobre praktyki współpracy uczelni z otoczeniem" - link

Radio Łódź  "Absolwenci pomogą uczelniom wyższym" - link

TVP Łódź  "Łódzkie Wiadomości Dnia - 9 czerwca 2014, godzina 22.00" - link


 

 • 75. ROCZNICY DEPORTACJI ŻYDÓW ZACHODNICH DO LITZMANNSTADT GETTO
  75. ROCZNICY DEPORTACJI ŻYDÓW ZACHODNICH DO LITZMANNSTADT GETTO
 • Graduation Day of International Marketing and photo session 11.12.2015
  Graduation Day of International Marketing and photo session 11.12.2015
 • Christmas Eve meeting with International Marketing Students - 16.12.2015
  Christmas Eve meeting with International Marketing Students - 16.12.2015
 • Spotkanie wigilijne pracowników WSMiP - 17.12.2015
  Spotkanie wigilijne pracowników WSMiP - 17.12.2015
 • Uroczystość wręczenia dyplomów studentom Polsko-Francuskich Studiów Zarządzania typu MBA
  Uroczystość wręczenia dyplomów studentom Polsko-Francuskich Studiów Zarządzania typu MBA
 • Oferta edukacyjna WSMiP UŁ
  Oferta edukacyjna WSMiP UŁ
 • 10th Lodz East Asia Meeting Zakład Azji Wschodniej UŁ
  10th Lodz East Asia Meeting Zakład Azji Wschodniej UŁ
 • „POLAND AND GERMANY: HOW TO RESPOND TO RUSSIA?”
  „POLAND AND GERMANY: HOW TO RESPOND TO RUSSIA?”
 • Krótka relacja z obchodów 70-lecia UŁ na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych
  Krótka relacja z obchodów 70-lecia UŁ na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych
 • Dr Magdalena Cieślak (Zakład Dramatu i Dawnej Literatury Angielskiej, UŁ) przeprowadza wywiad z dr Imke Lichterfeld, University of Bonn, na temat oddziaływania i znaczenia renesansowej tragedii dla współczesnego odbiorcy (październik 2013)
  Dr Magdalena Cieślak (Zakład Dramatu i Dawnej Literatury Angielskiej, UŁ) przeprowadza wywiad z dr Imke Lichterfeld, University of Bonn, na temat oddziaływania i znaczenia renesansowej tragedii dla współczesnego odbiorcy (październik 2013)