Wifi

 

Konto bezprzewodowe można zarejestrować wysyłając wiadomość na adres: wifi_wsmip@uni.lodz.pl

 

Wiadomość musi obowiązkowo zawierać następujące informacje:
IMIĘ i NAZWISKO
NR ALBUMU
ROK STUDIÓW
ADRES FIZYCZNY (MAC) URZĄDZENIA BEZPRZEWODOWEGO

Informacja o utworzeniu konta zostanie odesłana na adres mailowy, z którego wiadomość została nadana. 

 

Uzyskiwanie adresu fizycznego pod systemem Microsoft Windows. 


1. Odnaleźć wiersz polecenia w liście wszystkich aplikacji (powinien znajdować się w akcesoriach)
2. W wierszu polecenia wpisać: ipconfig /all
3. Odnaleźć adres fizyczny pod połączeniem/kartą bezprzewodową.

 

Uzyskiwanie adresu fizycznego pod systemem Linux. 

Uruchomić konsolę z listy programów.
1. W konsoli wpisać polecenie ifconfig -a
2. Odnaleźć wpis dotyczący karty bezprzewodowej (powinien składać się ze słowa wlan i cyfry. 
3. Adres fizyczny karty znajduje się pod wpisem:HWaddr

 

 

 • 75. ROCZNICY DEPORTACJI ŻYDÓW ZACHODNICH DO LITZMANNSTADT GETTO
  75. ROCZNICY DEPORTACJI ŻYDÓW ZACHODNICH DO LITZMANNSTADT GETTO
 • Graduation Day of International Marketing and photo session 11.12.2015
  Graduation Day of International Marketing and photo session 11.12.2015
 • Christmas Eve meeting with International Marketing Students - 16.12.2015
  Christmas Eve meeting with International Marketing Students - 16.12.2015
 • Spotkanie wigilijne pracowników WSMiP - 17.12.2015
  Spotkanie wigilijne pracowników WSMiP - 17.12.2015
 • Uroczystość wręczenia dyplomów studentom Polsko-Francuskich Studiów Zarządzania typu MBA
  Uroczystość wręczenia dyplomów studentom Polsko-Francuskich Studiów Zarządzania typu MBA
 • Oferta edukacyjna WSMiP UŁ
  Oferta edukacyjna WSMiP UŁ
 • 10th Lodz East Asia Meeting Zakład Azji Wschodniej UŁ
  10th Lodz East Asia Meeting Zakład Azji Wschodniej UŁ
 • „POLAND AND GERMANY: HOW TO RESPOND TO RUSSIA?”
  „POLAND AND GERMANY: HOW TO RESPOND TO RUSSIA?”
 • Krótka relacja z obchodów 70-lecia UŁ na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych
  Krótka relacja z obchodów 70-lecia UŁ na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych
 • Dr Magdalena Cieślak (Zakład Dramatu i Dawnej Literatury Angielskiej, UŁ) przeprowadza wywiad z dr Imke Lichterfeld, University of Bonn, na temat oddziaływania i znaczenia renesansowej tragedii dla współczesnego odbiorcy (październik 2013)
  Dr Magdalena Cieślak (Zakład Dramatu i Dawnej Literatury Angielskiej, UŁ) przeprowadza wywiad z dr Imke Lichterfeld, University of Bonn, na temat oddziaływania i znaczenia renesansowej tragedii dla współczesnego odbiorcy (październik 2013)